ISBN 978-609-411-136-5  ©  Lietuvių kalbos institutas   © Larisa Stankevič  © Ričardas Petkevičius